ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

non-communicable diseases (NCD)

โรคไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี)

โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค จึงไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้

โรคไม่ติดต่อ เกิดจากนิสัยและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคล บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นโรคที่คนสร้างขึ้นเอง (man-made disease) พฤติกรรมที่นำไปสู่การเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น การบริโภคอาหารรสหวานจัด เค็มจัด การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเนือยนิ่ง (sedentary) การไม่ออกกำลังกาย

โรคไม่ติดต่อจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ และค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีอาการแล้วมักเกิดการเรื้อรังของโรค ตัวอย่างของโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24/02/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015