ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สิ่งแวดล้อมทางอาหารค้าปลีก

retail food environment

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกขายหรือบริการให้กับลูกค้าโดยตรง และลูกค้าไม่เน้นเอาไปขายต่อเพื่อทำกำไร

สิ่งแวดล้อมทางอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางอาหารระดับชุมชน (ประเภท การมี และการเข้าถึงร้านอาหาร) และสิ่งแวดล้อมทางอาหารระดับผู้บริโภค (การมี ราคา การส่งเสริมการตลาด และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้า)

ปรับปรุงล่าสุด 19/08/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015