ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ฝุ่นละออง 2.5 (พีเอ็ม 2.5)

particulate matter 2.5 (PM 2.5)

ฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือน้อยกว่า 2.5 ไมครอน

พีเอ็ม 2.5 มีขนาดเล็กมากจนทำให้สามารถแทรกผ่านเยื่อหุ้มปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งอาจทำให้โลหะหนักบางชนิด เช่น แคดเมียม ปรอท และสารก่อมะเร็ง เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อีกด้วย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/03/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015