ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สถานบริบาลกึ่งบ้าน

hospice

สถานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตซึ่งหมดทางรักษาแล้ว

สถานบริบาลกึ่งบ้าน เป็นสถานพยาบาลที่จะปรับสิ่งแวดล้อมให้คล้ายกับอยู่ที่บ้าน ใช้บุคลากรหลายสาขาทำงานร่วมกัน เช่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พระ โดยไม่เน้นการรักษาให้หาย แต่จะเน้นที่การดูแลให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพก่อนสิ้นใจ ซึ่งรวมถึงคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยด้วย

สถานบริบาลกึ่งบ้าน ควรแยกต่างหากจากโรงพยาบาล ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ เป็นตัวอย่างที่ดีของสถานบริบาลกึ่งบ้าน

ปรับปรุงล่าสุด 03/12/2564

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015