ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

เฮนรี

HENRY

คนที่มีรายได้สูง แต่ยังไม่รวย

เฮนรี มาจาก high earners, not rich yet มีที่มาครั้งแรกจากนิตยสาร Fortune ปี 2003 ใช้เรียกกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้สูงมากกว่า 2 แสนดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่ไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บ เพราะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและติดหรู ทำให้ไม่มีเงินออมสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณมากเท่าที่ควร

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/12/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015