ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

wage

ค่าจ้าง

ค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง เพื่อแลกกับผลงานที่ลูกจ้างทำ

ค่าจ้างมีหลายประเภท เช่น เงินเดือน (salary) ค่าจ้างขั้นต่ำ (minimum wage) ค่าจ้างมาตรฐาน (prevailing wage) ค่าจ้างครองชีพ (living wage) ค่าจ้างยังชีพ (subsistence wage) รวมถึงรางวัล ทิป และโบนัส

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/03/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015