ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

quiet quitting

การสักแต่ทำ

การที่พนักงานทำงานเฉพาะหน้าที่ที่กำหนดไว้ในภาระงาน (job description) เท่านั้น

การสักแต่ทำ เป็นการทำงานให้เสร็จไปวันๆ โดยไม่คิดที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมา หรืออยู่ในนอกเวลางาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/04/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015