ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

norplant

ยาฝังคุมกำเนิด

ยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณโปรเจสตินในระดับต่ำ บรรจุอยู่ในหลอดซิลาสติค (silastic tube) เล็กๆ ขนาดประมาณก้านไม้ขีดไฟ จำนวนตั้งแต่ 2 -6 หลอด ใช้ฝังใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขนของสตรี ยานี้จะปล่อยฮอร์โมนเลโวนอร์เจสทรีล (levenorgestreal) ขนาด 50 – 80 ไมโครกรัมต่อวัน เพื่อคุมกำเนิดได้นานถึง 5 ปี
 


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015