ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

bedsore

แผลกดทับ

รอยถลอกที่เกิดบนผิวหนัง ที่ถูกกดเป็นเวลานานจนเกิดเนื้อตาย

แผลกดทับนี้ ทำให้หลอดเลือดฝอยและเนื้อเยื่อขาดเลือด และขาดออกซิเจนที่นำไปเลี้ยง จนทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นตาย มีผลทำให้การป้องกันเชื้อโรคลดลง

แผลกดทับ เป็นแผลที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียง นั่งรถเข็น หรือใส่เฝือกเป็นเวลานาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/08/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015