ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

Lambert Adolphe Jacques Quetelet

ลอมแบร์ อะดอล์เฟ จาเกส์ เกเตอเล่

Lambert Adolphe Jacques Quételet

นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักสังคมวิทยา ชาวเบลเยียม เกิด 22 กุมภาพันธ์ 1796 และเสียชีวิต 17 กุมภาพันธ์ 1874

เกเตอเล่ เป็นผู้ประยุกต์คณิตศาสตร์ของความน่าจะเป็น (probability) มาใช้อธิบายปรากฎการณ์ทางสังคม และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถิติในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เขาเน้นว่า การกระจายตัวของปรากฏการณ์ทางสังคมโดยธรรมชาติ จะเป็นไปตามรูปแบบเส้นโค้งปกติ (normal curve) เขาได้ข้อสรุปนี้จากการสังเกตส่วนสูงของทหารในกรมหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นักสังคมศาสตร์เมินเฉยไม่ให้ความสนใจต่องานชิ้นนี้อยู่เป็นเวลานาน จนกระทั่งถึงต้นศตวรรษที่ 20 งานเขียนของเกเตอเล่จึงได้ถูกนำมาพิจารณากันใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/09/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015