ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ฟ '
Selected Terms: 9
Word Meaning
ฟองน้ำใส่ช่องคลอด, ฟองน้ำคุมกำเนิด Vaginal sponge
ฟังก์ชัน ndx ndx
ฟังก์ชัน nLx nLx
ฟังก์ชัน npx npx
ฟังก์ชัน nqx nqx
ฟังก์ชัน ex, อายุคาดเฉลี่ย ex
ฟังก์ชัน lx Lx
ฟังก์ชัน Tx Tx
โฟมใส่ช่องคลอด Vaginal foam

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015